Automatisering, ICT, Nieuws

05-04-2011

Virtueel verzorgingshuis heeft toekomst

Virtueel verzorgingshuis heeft toekomst
Na de sloop van het verzorgingshuis, werd de realisatie van het virtuele verzorgingshuis versneld
Een virtueel verzorgingshuis. Het bestaat én het werkt. Het Samenwerkingsverband Ouderenzorg Nederweert (SON) heeft het EGO- project (Extramuraal Gestructureerde Ouderenzorg) gerealiseerd. Diverse hulpverleners in de eerstelijn werken intensief samen rond ouderen die in een thuissituatie wonen, maar de regie over de eigen zorg kwijtraken.

“Als huisarts had ik al snel het idee dat onze gezondheidszorg niet vanuit de mensen gaat, maar over de mensen. Het is onze taak ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig blijven functioneren”, zegt Thieu Heijltjes van het Samenwerkingsverband Ouderenzorg Nederweert. Hij is projectleider en initiatiefnemer van EGO (Extramuraal Gestructureerde Ouderenzorg), een virtueel verzorgingshuis.

“Mensen horen hun eigen zorg te regelen en zo nodig de hulp van de gezondheidszorg in te roepen. Maar als ze dit zelf niet meer kunnen, dan moeten ze de zorg samen met mantelzorg en hulpverleners vorm geven”, vervolgt Heijltjes. Die gedachte zorgde ervoor dat het idee van een virtueel verzorgingshuis werd uitgewerkt.
“Met deze extramuraal gestructureerde zorg geven we ouderen in een kwetsbare positie tools, waarmee ze beter met hun problematiek uit de voeten kunnen. En dat werkt. De voorgenomen sloop van ons verzorgingshuis in Nederweert in 2007 heeft overigens de realisatie van deze virtuele aanpak versneld.”

Puntensysteem
Het EGO-project werkt met een 10-puntensysteem. “De wijkverpleegkundige geeft maximaal vijf punten aan de oudere evenals de huisarts. Scoort een oudere zeven punten of hoger, dan wordt hij bewoner van het virtuele verzorgingshuis. Iemand die zes punten of minder behaalt, is aspirant-bewoner. Hen houden we extra in de gaten”, aldus Heijltjes.
“Bij zeven punten of meer krijgen de betrokken hulpverleners, zoals de huisarts, de zorgcoördinator en de apotheker, na aanmelding van een bewoner automatisch een mail. Volgens protocol vindt een polyfarmacieconsult plaats van huisarts en apotheker en vaak ook een consultatie van de specialist ouderengeneeskunde aan huis.”

Binnen twee weken is de zorgplanbespreking plaats met de oudere, een familielid, de huisarts en de zorgcoördinator van de thuiszorg. Daaruit komt een zorgplan tot stand, dat op de website geplaatst wordt. “Zowel de oudere en/of familielid als de hulpverleners kunnen dit plan met de gemaakte afspraken inzien. Na twee tot drie maanden wordt het zorgplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.”
Inmiddels kent het virtuele verzorgingshuis 79 bewoners en 92 aspirant-bewoners. Het aantal schommelt. Knapt een bewoner op, dan gaat hij weer uit het virtuele verzorgingshuis. De meesten blijven in het virtuele verzorgingshuis, omdat zij thuis overlijden. Bij enkelen is opname in verpleeghuis of kleinschalig wonen voor dementen onvermijdelijk.

Uitrol
Tussen 2008 en nu is het project uitgevoerd onder hoofdfinanciering van Robuust (CZ en UVIT), een stichting die ondersteuning biedt aan professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg in Zuid-Nederland. Heijltjes: “We hebben gelden tot eind 2011. Daarmee gaan we proberen van dit unieke project een blijvend iets te maken en het uit te rollen in Nederland. Een hele klus. We zijn onder andere van plan het 10-puntensysteem te valideren. We willen allen immers weten wie de risicogroep is in onze populatie. Dit is ook voor zorgverzekeraars van belang. De huisartsen zitten niet op een grote instroom te wachten. Zij kunnen maar aan een beperkt aantal ouderen een zo specifieke extra hulp bieden. Met het puntensysteem zorg je ervoor dat wijkverpleegkundige en huisarts een instrument in handen hebben waarmee ze een duidelijke en afgebakende keuze kunnen maken in welke oudere daadwerkelijk zorg nodig heeft. In de praktijk gaat het om 0,6 procent van de populatie, ongeveer dertien ouderen per huisarts.”
Een virtueel verzorgingshuis werkt. Hulpverleners in Nederweert zien de samenwerking groeien. Ouderen in een kwetsbare positie houden zoveel mogelijk de regie over hun leven en de te ontvangen zorg. Dat maakt hun zelfredzaam en blij. En de maatschappij? Die kan behoorlijk wat geld besparen. Een virtueel verzorgingshuis heeft écht toekomst.

Meer informatie:
www.son-nederweert.nl
www.youtube.com/watch?v=DF9OQ7AFaEs

Dit is een gedeelte van een artikel dat ook is verschenen in het tijdschrift Zorginstellingen, maart 2011

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.