Adviesbureaus, Crisismanagement, Products, Veiligheid

23-08-2016

Trainingen Crisismanagement

Trainingen Crisismanagement
“Bad companies are destroyed by crisis. Good companies survive them. Great companies are improved by them.” (Andy Grove, former CEO of Intel). Bovenstaand citaat raakt de kern van crisismanagement. Crisissituaties bepalen het voortbestaan en de (nieuwe) toekomst van organisaties.

De wijze waarop een crisis beheerst wordt zegt veel over de kwaliteit van een organisatie en haar imago. Voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen, die het voortbestaan van een organisatie bedreigen, is van essentieel belang voor een goede bedrijfsvoering. Crisismanagement is een onlosmakelijk onderdeel van het risk- en business continuity management van uw organisatie.

Inzicht in crisismanagement op strategisch niveau

De beheersing van een crisis is een proces dat zich – in nauwe samenhang – beweegt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In het belang van uw organisatie is het belangrijk dat u zelf de regie houdt over de belangen van uw cliënten, medewerkers en uw organisatie. Maar dan moet u daar vooraf wel goed over hebben nagedacht en dit in plannen hebben vastgelegd. U kunt dan samen met de hulpdiensten de crisis beheersen en schade tot een minimum beperken.

Het crisismanagement team

Een crisis komt altijd onverwacht, geeft stress en vormt altijd een bedreiging voor uw organisatie. Beslismomenten tijdens een crisis volgen elkaar snel op en er is weinig tijd om uitgebreid te kunnen overleggen. Om een crisis te kunnen managen is een krachtig en goed getraind crisismanagementteam noodzakelijk. En door een goede voorbereiding is men in staat een crisis adequaat te managen. Een competentieprofiel van het voor uw organisatie ideale crisismanagement team kan worden opgesteld en aan de hand daarvan kunnen er op maat gemaakte trainingen verzorgd worden.

De basis van crisismanagement

De basis van een professionele crisismanagement organisatie is het noodplan, waarin een aantal deelplannen zijn opgenomen. Een goed noodplan is essentieel voor de beheersing van een crisis, omdat het de verbinding vormt tussen het ondernemen / besturen en het onverwachte. Het is van belang dat voor iedereen duidelijk is wat de taken zijn, het geeft structuur en schept vertrouwen. Daarnaast voldoet u daarmee aantoonbaar aan wet- en regelgeving.

Trainingen crisismanagement

Om elke noodsituatie of crisis te kunnen managen is opleiding en jaarlijks trainen noodzakelijk. Trainingen en oefeningen zijn gericht op datgene wat de organisatie níet in huis heeft en om te versterken wat ze wél in huis heeft. Tijdens deze opleidings- en trainingstrajecten worden de deelnemers geleerd om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een crisis. Door regelmatig te trainen krijgen de deelnemers houvast en structuur om onder druk te presteren en de juiste beslissingen te nemen.
Het crisismanagement team wordt kennis bijgebracht en vaardigheden geleerd, waarmee ze rationele, goed doordachte beslissingen kunnen nemen om verdere schade te voorkomen.

“Als het erop aan komt, maken voorbereide bestuurders en getrainde medewerkers het verschil”

 

Visser en Van de Ven ziet crisismanagement als een onlosmakelijk onderdeel van het risk- en business continuity management van uw organisatie. Voor onze klanten mogen wij onder andere noodorganisaties en managementteams trainen/oefenen in crisismanagement op basis van op maat gesneden en realistische scenario’s/oefendraaiboeken die aansluiten bij het risicoprofiel van de organisatie.

Onze trainers zijn voor uw organisatie van toegevoegde waarde omdat zij naast het trainen, ook als consultant en interim manager werkzaam zijn in verschillende disciplines van het risico management. Visser & Van de Ven is specialist in het verzorgen van maatwerk crisismanagementtrainingen voor uw managementteam.

Zie verder: www.visservdven.nl/crisismanagement/

Reageer op dit bericht:

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.