Nieuws, Personeelsmanagement, Training en opleiding

04-07-2010

Online cursus voor cliëntenraden

Online cursus voor cliëntenraden
Zorgorganisaties werken samen met cliëntenraden om de zorg te verbeteren.
Cliëntenraden leveren, vanuit cliëntperspectief een belangrijke bijdrage bij het verbeteren van de zorg. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in een verbetertraject. Daarin werken de zorgorganisaties samen met cliëntenraden om de zorg te verbeteren.

Verbeteren van de zorg gebeurt op uiteenlopende onderwerpen, zoals eten & drinken, valpreventie maar ook decubitus en vrijheidsbeperking.

Cliëntenraden die beter op de hoogte zijn van het verloop en opzet van een verbetertraject, leveren een betere bijdrage. Om cliëntenraden daarbij te versterken en te laten zien welke rol zij kunnen nemen ontwikkelde Vilans, kenniscentrum langdurende zorg samen met LOC Zeggenschap in zorg en het CBO een online cursus, ook wel e-learning genoemd.  Met de e-learning leren cliëntenraden in een aantal stappen welke rol zij kunnen nemen in een verbetertraject. De e-learning biedt verschillende hulpmiddelen afgestemd op de gekozen rol. Denk daarbij denken aan: brochures, stappenplan, voorwaarden om een verbetertraject te starten.

Maar hoe en welke bijdrage levert een cliëntenraad aan een verbetertraject? Hiervoor is het  belangrijk dat zij bepalen welke rol zij kunnen of willen spelen in de uitvoering van het project. Zaken die bepalend zijn bijvoorbeeld: gaat het over een onderwerp waar de cliëntenraad is mee mag? Valt het onder de WMCZ? Is het een onderwerp waar zij iets aan kunnen doen en is het onderwerp belangrijk genoeg? Voor het bepalen van deze rol en het invullen ervan is de e-learning via de website van het LOC Zeggenschap in zorg beschikbaar (www.loc.nl/verbetertraject). Cliëntenraden doorlopen de e-learning individueel of samen met hun mederaadsleden of LOC-adviseur. De e-learning geeft de cliëntenraad inzicht in hoe zij nu omgaan met verbetertrajecten. Maar ook over hoe het eventueel anders kan.
 
De e-learning ‘Samen werken aan betere zorg’ werd ontwikkeld in het kader van Zorg voor Beter en uitgevoerd door Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, CBO, LOC Zeggenschap in zorg. De e-learning is te vinden op de website van het LOC Zeggenschap in zorg: www.loc.nl/verbetertraject

Zorg voor Beter stimuleert organisaties in de langdurende zorg om te werken aan kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de zorg. Dit om iedereen nu en in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen. Zorg voor Beter biedt een methodische aanpak, goede voorbeelden en advies van experts. Leren van
elkaar staat centraal. Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. ZonMw heeft de regie. Vilans is hoofduitvoerder van de verbetertrajecten. Meer dan 700 zorgorganisaties deden al mee.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.