Hygiëne, Nieuws

06-02-2017

Minister Schippers: draagvlak richtlijnen infectiepreventie nodig

Minister Schippers: draagvlak richtlijnen infectiepreventie nodig
Naar aanleiding van Kamervragen heeft minister Schippers van Volksgezondheid aangegeven dat ze hecht aan richtlijnen rondom infectiepreventie. Maar in de brief naar de Kamer staat nog niets concreets over het voortbestaan van de Werkgroep Infectiepreventie.

Richtlijnontwikkeling

De vaste commissie van Tweede Kamerleden voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde een verzoek om op de hoogte te worden gehouden. “Informeer ons over  de besluitvorming over de toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziekteketenbestrijding.” De commissie verwees daarbij naar de toezegging die de minister in een brief van 7 juli 2016 deed. “Na de zomer zal er een besluit worden genomen omtrent de toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding.”

Groot belang

Dat besluit bleef uit. Maar nu is er dus wel opnieuw een brief aan de Kamerleden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Schippers: “Ik hecht een groot belang aan de richtlijnen infectiepreventie. Het doel is dat er richtlijnen infectiepreventie zijn die voldoende kwaliteit hebben, actueel en uitvoerbaar zijn en tevens worden geaccepteerd en daadwerkelijk toegepast door de beroepsgroepen en andere betrokkenen. De IGZ moet de richtlijnen vervolgens kunnen hanteren bij het toezicht.”

Samenhang richtlijnen infectiepreventie

De afgelopen maanden zijn hierover gesprekken gevoerd, constateert de minister. “Van belang is dat ook de samenhang tussen de richtlijnen voldoende is geborgd. Om dit te bereiken is draagvlak in het veld noodzakelijk. Op korte termijn wil ik met alle betrokkenen – beroepsgroepen, ziekenhuizen, partijen in de langdurige zorg, RIVM, Werkgroep Infectie Preventie – een gesprek aan gaan hoe de gewenste structuur van de richtlijnen en de integrale samenhang tussen de richtlijnen voldoende kan worden geborgd. Na deze consultatie zal ik een besluit nemen.”

Lees ook: Doek is gevallen voor Werkgroep Infectie Preventie

Reageer op dit bericht:

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.