Facility Management, Nieuws

17-02-2011

Facilitair managers positiever dan hun klanten

Facilitair managers positiever dan hun klanten
Facilitair professionals oordelen positiever dan overige medewerkers
Bijna negen op de tien facilitair professionals in Nederland vinden dat facilitaire dienstverlening toegevoegde waarde heeft voor hun organisatie. Onder werknemers van die organisaties is maar twee derde die mening toegedaan. En zo zijn er meer verschillen in de facility beleving van werknemers en die van de facilitair professionals. Dit blijkt uit het jaarlijkse landelijke onderzoek naar de facility beleving door Integron.

Facilitair professionals vinden in overgrote meerderheid (91%) dat hun werk ondersteunend is aan hun bedrijf, tegen 73% van de werknemers. Ook ten aanzien van duurzaamheid zijn de verschillen opvallend. De helft van de werknemers vindt dat daar rekening mee wordt gehouden, tegen 69% van de facilitaire professionals. 

Kennis en kunde
In het onderzoek heeft Integron de mening van 130 professionals uit verschillende branches op onderdelen afgezet tegen die van de 4.400 werknemers die aan het onderzoek hebben meegewerkt. De professionals geven aan dat het uitbesteden van facilitaire diensten verder zal toenemen. Schoonmaak wordt al in 88% van de organisaties uitbesteed. De facilitaire servicedesk (5%), de inkoop (5%) en de vergaderfaciliteiten (10%) worden het minst uitbesteed. Van de diensten die nog in eigen beheer zijn, verwacht 7% dit binnen nu en twee jaar alsnog te gaan uitbesteden. Het binnenhalen van meer kennis en kunde is daarbij de voornaamste drijfveer.
Werknemers geven op verschillende onderdelen aan dat zij meer tevreden zijn over diensten in eigen beheer dan uitbestede diensten. Het sterkst geldt dat voor het facilitaire meldpunt, waar de waardering voor zo’n dienst in eigen beheer 7,7 bedraagt en een uitbestede vorm niet verder komt dan 6,9. Die cijfers zijn voor veiligheid en beveiliging 8,1 en 7,6, voor de kopieer- en printomgeving 8,0 en 7,8 en voor de receptie 8,1 en 7,8.

Prestaties niet gemonitord
Opvallend is dat de afwegingen die in dezen worden gemaakt, vaak slecht onderbouwd zijn. In 50% van de gevallen blijken de prestaties van facilitaire diensten niet worden gemonitord.  En waar dat wel gebeurt, is er lang niet altijd sprake van een onafhankelijke, zelfgeïnitieerde monitoring. In een op de drie gevallen is er sprake van een gecombineerde monitoring door de eigen organisatie en een externe partij.

Elf kwaliteitsgebieden
Het representatieve onderzoek van Integron onder 4.400 werknemers van organisaties met ten minste 250 medewerkers besloeg elf kwaliteitsgebieden: gebouw, schoonmaak, catering, werkplek, klimaat, beveiliging, receptie, servicedesk, kopieer- en printomgeving, afval en automaten. Het rapportcijfer voor het totaal van de facilitaire taken steeg van 7,4 naar 7,5. Desondanks vindt 49% van de werknemers dat de facilitaire dienstverlening voor verbetering vatbaar is. Leidinggevenden en jongeren zijn over het algemeen iets positiever dan het gemiddelde. Aan het onderzoek onder facility professionals werd door 130 mensen meegewerkt. Bijna de helft van hen is werkzaam in een organisatie met meer dan 1.000 werknemers.

Over het onderzoek
Voor de editie 2011 van het grootschalige tevredenheidsonderzoek naar facilitaire dienstverlening binnen Nederlandse bedrijven zijn 4.400 werkenden in elf sectoren van de Nederlandse economie ondervraagd. Het onderzoek betrof de branches bouw en installatie, detailhandel, financiële dienstverlening, groothandel, industrie, ICT en telecommunicatie, transport en logistiek, overheid en non-profit, onderwijs, zakelijke dienstverlening en zorg. Alhoewel gestegen ten opzichte van 2010, is de waardering voor de facilitaire dienstverlening met een 7,3 (was in 2010 6,8) het laagst binnen het onderwijs. Met een 7,8 (was 7,6) scoort de bouw- en installatiesector het hoogst, op de voet gevolgd door de financiële dienstverlening (7,7) en de professionele/zakelijke dienstverlening (7,6).
Integron wil het onderzoek jaarlijks blijven herhalen om zo ontwikkelingen in de tevredenheid over facilitaire diensten in Nederland te kunnen benoemen. Het volgende rapport, ‘Facility Beleving in Nederland’, verschijnt begin 2012. Meer informatie en een samenvatting van het rapport zijn te vinden op Integron.nl.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses. Meer informatie over het gebruik van cookies.